Home » Formelsamling » P » Prosentvis endring i prisnivå (makro)

Prosentvis endring i prisnivå (makro)

Formelen lese som følger:

Inflasjon er lik prisnivået på slutten av perioden (P1) minus prisnivået på begynnelsen av perioden, delt på perioden som målingen gjennomføres over.