Home » Formelsamling » P » takurs (makro)

takurs (makro)

Prosentvis endring i nominell valu

Prosentvis endring i nominell valutakurs er lik prosentvis endring i realvalutakurs pluss inflasjon ute minus inflasjon hjemme.