Home » Formelsamling » P » Prisavvik

Prisavvik

Prisavvik

I en produksjonsbedrift blir ofte varemengden kalkuert til en standard pris i forkant av selve produksjonen.

Men ettersom priser på råvarer aldri er konstante, vil en måtte gjenomføre samme kalkulasjon med de virkelige prisene en har betalt for råvarene.

Forskjellen mellom standard pris og virkelig pris vil da utgøre prisavviket.

Dette innarbeides da neste gang en skal kalkulere mengden i henhold til standard pris.