Home » Formelsamling » P » Pris/ verdiøkning per aksje

Pris/ verdiøkning per aksje

Pris/ verdiøkning per aksje

Nærmere forklart. Ved å dele aksjekursen på verdijustert egenkapital per aksje – den verdijusterte egenkapitalen per aksje ved kjøpstidspunktet (år 0), får en frem endringen i pris/ verdiøkningen per aksje.