Home » Formelsamling » P » Price of Operating Assets- Finansleksikonet

Price of Operating Assets- Finansleksikonet

Price of Operating Assets

Nærmere forklart. 1 Korrigert netto rentebærende gjeld = kortsiktig rentebærende gjeld + langsiktig rentebærende gjeld – betalingsmidler – finansinvesteringer +/- følgende korrigeringer Tilknyttede selskaper: Estimert markedsverdi fratrekkes gjelden Minoritetsposter: Estimert markedsverdi tillegges gjelden Preferansekapital: Tillegges gjelden Normalt ikke korrigert for: Utsatt skatt, pensjonsforpliktelser 2 Korreksjon av EBIT: Særskatter, goodwillavskrivninger