Home » Formelsamling » P » Pensjonsprosenten

Pensjonsprosenten

Pensjonsprosenten er en faktor som fastsettes av Stortinget som avgjør hvor stor uttelling man får for sine pensjonspoeng. Faktoren er 45 prosent før 1992 og 42 prosent fra og med 1992. Hvis en pensjonist har opptjening både før og etter 1992 må vi sette opp to regnestykker for å finne tilleggspensjonen.

Pensjonsprosenten

Pensjonsprosenten