Home » Formelsamling » P » Kurs/ resultat (P/E)

Kurs/ resultat (P/E)

Kurs/ resultat (P/E)

eller

Nærmere forklart. Prisen for aksjen i det åpne markedet delt på resultat i kroner per aksje gir en verdi basert på årets resultat på hver aksje som selskapet tilbyr i det åpne markedet.