Home » Formelsamling » P » Pris/ Bok (P/B)

Pris/ Bok (P/B)

Pris/ bok (P/B)

Nærmere forklart. Prisen for aksjen i det åpne markedet delt på balanseført egenkapital per aksje, gir (P/B) verdien av aksjen.

Balanseført egenkapital per aksje finner en ved å dele antall askjer utstedt av selskapet på balanseført egenkapital.