Home » Formelsamling » O » Overskuddsgrad eiendom

Overskuddsgrad eiendom

Overskuddsgrad eiendom

Nærmere forklart. Driftsresultatet er månedelige, kvartalsvis eller årlige leieinntekter.

Legg til ordinær slitasje på utleieobjektene som bøkføres gjennom ordinære avskrivninger. Eventuelle salgsgevinster/ – tap i form av tidligere oppsagte leiekontriakter og/eller misligholdte leiekontrakter trekkes fra. Til slutt legger en til utgiftsført rehabilitering av utleieobjektene.

Ved å dele denne summen på sum leieinntekter, får en frem over- eller underskuddsgraden.