Home » Formelsamling » O » Overskuddsgrad

Overskuddsgrad

Overskuddsgrad

eller

Overskuddsgrad av omsetningen

Formelen benyytes til å beregne overskuddsgrad før skatt i forhold til omsatt mengde.

Her kan en enten velge å avgrense beregningen til primær omsetning (salg) eller ta med all omsetning fra resulatregnskapet.

Beregning av overskuddsgrad vil bli forståelig dersom en måler dette over flere perioder (måneder, kvartaler eller år), slik at markedsføring kan rettes inn mot trender der overskuddsgraden synker.