Home » Formelsamling » O » Oppfølging (offentlige innkjøp)

Oppfølging (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. I store investeringsprosjekter er det helt normalt med oppfølging av enterprisen. Men det er ikke nødvendigvis slik med mindre rammeavtaler.

Ved utlysning av kontrakter med det offentlige, enten det gjelder engangsinvesteringer eller rammeavtaler, er det viktig med jevnlig oppfølging av leverandører. Det er nettopp gjennom denne formen for oppfølging at en kan finne smarte løsninger for kommende offentlige anbud.

Dette gjelder spesielt på IT infrastruktur. Trenger hele organisasjonen tilgang på et dyrt abonnemnt fra Adobe, eller holder det at et utvalg av de ansatte med spesiell interesse og kompetanse har denne programvaren.

Ved å følge opp leverandører som leverer til det offentlige, vil en kunne avdekke fremtidge løsninger som kan vise seg å være svært ressurseffektive for offentlig sektor. Men for å få dette til kreves det at det settes av ressurser til et sterk fagmiljø innen offentlige anskaffelser.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)