Home » Formelsamling » O » Omsetningsligningen (makro)

Omsetningsligningen (makro)

Omsetningsligningen (makro)

P = Prisnivå T = Transaksjonsvolum M = Pengemengde V = Pengenes omløpshastighet

Nærmere forklart. Økonomisk sammenheng som bygger på at det ved enhver omsetning av varer eller tjenester (bortsett fra noen få tilfeller av direkte bytte) finner sted en motstrøm av penger eller andre betalingsmidler. Den samlede transaksjonsverdi i en periode må derfor være lik mengden av betalingsmidler (kontanter, sjekk-konti osv.) multiplisert med antall ganger hvert betalingsmiddel medvirker ved oppgjør for transaksjoner i perioden (dvs. betalingsmidlenes omløpshastighet).