Home » Formelsamling » O » Omsetningsformuens finansieringsgrad

Omsetningsformuens finansieringsgrad

Omsetningsformuens finansieringsgrad

Nærmere forklart. Alt som kan omsettes til rene penger på kort sikt er definert som omsetningsformue. Dette inkluderer varelager og løst inventar som er lett omsettelig.

Ved å delen denne formuen på kortsiktig fremmekapital (lån/ kreditter), får en frem omsetningsformuens finansieringsgrad.

Målet er selvfølgelig å ha en mest mulig positiv omsetningsformue.