Home » Formelsamling » N » Nullpunktmengde

Nullpunktmengde

Nullpunktmengde

Viser hvilken produksjonsmengde en må oppnå for å dekke de faste kostnadene. Det er fra dette punktet at en begynner å tjene penger på driften.

Kan også kalkuleres som

Nullpunktmengde

Grafisk fremstil vil nullpunktmengden være:

Nullpunktmengde