Home » Formelsamling » N » Nullpunkt

Nullpunkt

Den variabelverdi på for eksempel prisen som gjør at prosjektets lønnsomhet blir lik null.

Nullpunktmengde