Home » Formelsamling » N » Normal tilleggssats

Normal tilleggssats

Normal tilleggssats

Ved tilleggskalkulasjon blir de direkte kostnadene registrert direkte på det enkelte produktet, mens de indirekte kostnadene legges til ved et kostnadstillegg basert på de direkte kostnadene.