Home » Formelsamling » N » Nominell rente ved kjent inflasjon

Nominell rente ved kjent inflasjon

Nominell rente når reell rente og inflasjon er kjent

r = rente

N = nominelt beløp

j = inflasjon

Formelene gir nominell rente når reell rente og inflasjon pr. periode er gitt