Home » Formelsamling » N » Nettodriftsmargin/ Nettofortjenestemargin

Nettodriftsmargin/ Nettofortjenestemargin

Nettodriftsmargin

eller

eller

Netto driftsmargin

Nærmere forklart. Nettodrifts- eller nettofortjenestemargin forteller i korte trekk om driften går med overskudd i forhold til omsetningen.

Spørsmålet en kan stille seg selv er hvordan en definerer netto. Er det etter at alle kostnader er medregnet og skatt er betalt?

Eller er det bare etter at alle kostnader er medregnet, men før skatt på eventuelt overskudd?

Uansett er formelen til hjelp for å finne ut om en tjener penger på driften i forhold til omsetning.