Home » Formelsamling » N » Nåverdiprofil

Nåverdiprofil

Grafisk fremstilling av hvordan nåverdien av en kontantstrøm avhenger av kapitalkostnaden.