Home » Formelsamling » N » Nåverdiindeksmetoden

Nåverdiindeksmetoden

Velger mellom prosjekter basert på deres nåverdi pr. investert krone.