Home » Formelsamling » N » Nåverdifaktor

Nåverdifaktor

Nåverdifaktor

Formelen benyttes til å regne ut en faktor for nåverdi, som investeringbeløpet kan ganges med.

Dersom en antar en rente på 5 % i ett år, vil resultatet over streken bli 0,5 mens resultatet under streken blir 0,525.

Faktoren vi får til slutt blir 0,9523.