Home » Formelsamling » N » Nåverdi utsatt skatt

Nåverdi utsatt skatt

Nåverdi av utsatt skatt

a = avskrivning r = rente s = skatteprosent

Avskriving delt på avskriving pluss rentefoten ganger med skatteprosenten.

Utsatt skatt oppstår i de tilfellene der avskrivning følger lineær progresjon i regnskapet, mens Skatteetaten benytter saldoavskrivning.

I begynnelsen vil det derfor oppstå et avvik i balanseverdien på anleggsmidler som danner grunnlag for utsatt skatt.