Home » Formelsamling » N » Nåverdi av kontantstrøm

Nåverdi av kontantstrøm

Nåverdi av kontantstrøm

KS = kontantstrøm, R = diskonteringsrente, N = antall år inn i fremtiden. Eksempelvis 100 kroner utbetalt om 3 år, med avkastningskrav 7 % blir 100/(1+0,07)^3 = 81,6 kroner i dag. Når du har neddiskontert alle de fremtidige kontantstrømmene, kan du summere dem og finne verdien av selskapet.

Du kan lese mer om denne aksjeverdsettelsen på Morningstar.

Kan også uttrykkes som følger:

Nåverdi av kontantstrøm