Home » Formelsamling » N » Brukerpris på kapital (makro)

Brukerpris på kapital (makro)

Brukerprisen på kapital er kostnaden ved å eie og bruke en enhet kapital i en periode. Brukerpris på kapital ≈ nominell rente + depresieringsraten – prisstigning på realkapital. Jo høyere depresieringsraten er, desto mer faller realkapitalen i verdi når den brukes, eller bare når tiden går. Det betyr at kostnaden ved å ha realkapital blir større, fordi denne kostnaden inkluderer det man taper på at realkapitalen blir mindre verdt.