Home » Formelsamling » M » Multiplikatormodellen

Multiplikatormodellen

Multiplikatormodellen

Nærmere forklart. Earnings per share (EPS) eller fortjeneste per aksje på norsk, ganger med prisen gir verdien i henhold til multiplikatormodellen.

Denne kan benyttes for å finne ut hvor mye en potensielt kan tjene på å sitte med en aksje fremfor å konvertere den tilbake i rene penger.