Home » Formelsamling » M » Multiplikatormetoden

Multiplikatormetoden

Beregner nåverdi av en uendelig annuitet med konstant vekst ved å multiplisere første års kontantstrøm med kapitaliseringsfaktoren.