Home » Formelsamling » M » Miljø (offentlige innkjøp)

Miljø (offentlige innkjøp)

Miljø (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Formelen benyttes til å regne ut hvor mange av de totale offentlige anskaffelsene hvor miljø er en avgjørende faktor.

Dette kan være offentlige anbud med krav om begrensede utslipp av drivhusgasser, krav om transportavstand til levereransepunkt mv.

I et miljøperpektiv er det viktig at en gjør så mange lokale innkjøp som mulig, rett og slett for å forhindre en stor belastning på miljøet.

Det er ikke mulig å redusere de miljømessige belastningene til null, men enhver forbedring av prossessen med å frakte forbruksmateriell fra produsent til sluttforbruker vil føre til en forbedring av miljøet.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)