Home » Formelsamling » M » Mengdeteori

Mengdeteori

I forbindelse med priser/inflasjon.

Mengdeteori

når

P = prisnivå i perioden M = mengde av omsatte varer og tjenester i perioden pm = gjennomsnittlig sirkulerende pengemengde i perioden po = pengenes omløpshastighet i perioden

får man omsetningsligningen (i forenklet form). Det vil si når pm øker og M og po er konstant, stiger P, hva som er det samme som at pengeverdien synker.