Home » Formelsamling » M » Mengdeavvik

Mengdeavvik

Mengdeavvik

Nærmere forklart. Når en beregner en produksjon, tar en utgangspunkt i en tenkt mengde til en tenkt pris.

I løpet av produksjonstiden kan det ofte hende at prisen på den tenkte mengden endrer seg, samt at en faktisk bruker mer råmateriale enn først antatt.

Mengdeavviket skal dermed vise vei neste gang en beregner produksjonsmengde i budsjetter, slik at budsjettert kostnad stemmer mer og mer med de faktiske produksjonsutgiftene.