Home » Formelsamling » M » Materialproduktivitet

Materialproduktivitet

Materialproduktivitet

Beregner hvor mye overskudd som kan oppnås gjennom å videreforedle et råmateriale til et ferdig produkt.

Desto større overskudd, deto bedre materialproduktivitet.