Home » Formelsamling » L » Lønnsomhetsindeks

Lønnsomhetsindeks

Lagringstid

Nærmere forklart. Det antall dager varene i gjennomsnitt ligger på lager. Bør være lavest mulig.

Lagring av varer for salg er IKKE lønnsomt.

I så måte vil måling av gjennomsnittlig lagringtid for varer en tar inn for videresalg, være en god lønnsomhetsindeks for driften. For det er gjennom salg av lagervarer at en skal dekke variable og faste kostnader, samt et lite overskudd.