Home » Formelsamling » L » Lineær avskrivning

Lineær avskrivning

Lineær avskrivning

Kan også beregnes som følger:

Lineær avskrivning

Når en beregner lineær avskrivning er det viktig å hensynta utrangeringsverdi eller restverdi (hva eiendelen kan selges for).

I eksemplet over er restverdien satt til null.