Home » Formelsamling » L » Likviditetsgrad II

Likviditetsgrad II

Likviditetsgrad II

En annen måte å beregne likviditetsgrad II på, er

Likviditetsgrad II

Likviditet handler om kjøpekraft. Den eneste sikre kjøpekraften er tilgang på kapital (penger).

Likviditetsberegningen benyttes av banker og leverandører for å vurdere om de skal låne bedriften penger til å finansiere innkjøp av f.eks. varelager.

Lav likviditet tilsier at bedriften er i en utsatt posisjon, og vil kanskje ikke være i stand til å betale sine faste kostnader når disse forfaller til betaling.