Home » Formelsamling » L » Leverandør og avtaleoversikt (offentlige innkjøp)

Leverandør og avtaleoversikt (offentlige innkjøp)

Leverandør og avtaleoversikt (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. En god levrandør og avtaleoversikt er alfa omega for gode offentlige innkjøp. Det å skape tillit hos leverandører om at de blir godt ivaretatt som leverandører til det offentlige, skaper gode realsjoner for såvel nåværende og fremtidige anskaffelser.

For mange bedrifter vil offentlige anskaffelser være en stor del av driftsgrunnlaget til bedriften. De vil derfor være særs avhengig av et god omdømme hos sin store kunde for i det hele tatt å komme i posisjon ved nye utlysninger av offentlige anskaffelser.

Leverandør og avtaleoversikten kan også avdekke om offentlige anskaffelser blir tillagt realtivt få leverandører. Om så er tilfelle, vil det offentlige gå glipp av gode avtaler med å ha et begrenset utvalg av leverandører som kan tilby dem tjenester.

Offentlig sektor er i aller høyeste grad en servicesektor som ivaretar de tjenestene som ikke kan overlates til privat sektor. Innkreving av skatt kan ikke overlates til private leverandører, men teknologien som benyttes for å beregne skatt og kreve denne inn, er det kun private bedrifter som evner å utvikle.

Leverandør og avtaleoversikten skal være en historisk oversikt over alle offentlige anskaffelser som enten kommunen, fylket eller staten gjennomfører slik at nye innkjøpsansvarlige lett kan sette seg inn i hva som er gjort tidligere. Det handler i høyeste grad om å overføre kjent kunnskap til nye ansatte.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)