Home » Formelsamling » L » Leverandørkreditt

Leverandørkreditt

Leverandørkreditt

Nærmere forklart. Formelen benyttes til å regne ut gjennomsnittlig leverandøkreditt som bedriften oppnår hos sine leverandører.

Ettersom hver enkelt leverandør som oftest vil ha forskjellige rutiner for hvor lang kredittid de innrømmer, vil denne formelen hjelp med å finne gjennomsnittet for samtlige leverandører.