Home » Formelsamling » L » Leverandørdialog (offentlige innkjøp)

Leverandørdialog (offentlige innkjøp)

Leverandørdialog (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Leverandører som finnes lokalt og som kan begrense det miljømessige fotavtrykket er absolutt den beste løsningen for bærekraft i offentlige innkjøp.

Men nå er det ikke mulig å finne gode lokale leverandører for alle offentlige innkjøp. Der dette ikke lar seg gjøre, kan det være en mulighet å inngå regionale innkjøpskontrakter, hvor en leverandør kan levere til flere kommuner samtidig.

Det å ha god dialog med sine leverandører er ikke bare et positivt trekk for det offentlige. Det er like stort et positivt trekk for leverandørindustrien. En må ikke glemme at mange lokale leverandører basere mer enn 50 % av sin årlige omsetning på leveranser til det offentlige. Dermed er de også veldig gode på å finne løsninger som kan spare både leverandøren og det offentlige for penger. For til syvende og sist ønsker de og beholde den gode kontakten de allerede har opparbeidet med en av sine viktigste kunder.

Formelen gir også en god indikasjon på hvor god det offentlige er til å vedlikeholde dialogen med markedet som de også er avhengig av.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)