Home » Formelsamling » L » Langsiktig kapital

Langsiktig kapital

Langsiktig kapital

Nærmere forklart. Egenkapital er bedriftens egne penger og kommer enten fra at eierne har skutt inn kapital ved oppstart av bedriften, eller at bedriften har tilbakeholdt overskudd fra driften.

Gjeld er lån fra fremmede parter utenfor bedriften, og vil i alle tilfeller bli benyttet til å øke verdiene i bedriften. Enten gjennom investering i langsiktige anleggsmidler eller gjennom kjøp av varer for videresalg.