Home » Formelsamling » L » Lange renter

Lange renter

Lange renter (makro)

i = Realrenten Arbeidsledige i prosent = Svekkelse i kjøpekraft r = Kompensjasjon for handlefrihet fra lånegivers side.

Risikojustert nominell rente = realrente + prisstigning + risikopremie.

Nærmere forklart. Lange renter brukes til å kalulere obligasjoner som har løpetid på mer enn ett år. Ett eksempel på dette er banken som tilbyr fastrentelån på 10 år. I slike tilfeller er det viktig å kalkulere om den lange rente vil være konkurransedyktig mot den flytende renten. For fastrentelån er i bunn og grunn et veddemål med kunden som opptar lånet om hvem som har rett – banken eller kunden.