Home » Formelsamling » K » Kurs- / fortjenesteforhold per aksje

Kurs- / fortjenesteforhold per aksje

Kurs/ fortjenesteforhold per aksje

Desto høyere fortjeneste per aksje, desto høyere børskurs kan forventes.

Men ofte kan en finne aksjer hvor børskursen er forholdsvis lav, mens fortjenesten per aksje kan være forholdsvis høy.