Home » Formelsamling » K » Kredittid kunder

Kredittid kunder

Kredittid kunder

Nærmere forklart. Viser antall dager det innvilges kreditt til bedriftens kunder. Bør være så lavt som mulig.

Kreditt som gis til kunder er i all hovedsak usikerede fordringer. Dersom kunden ikke er i stand til å gjøre opp for seg etter utallige purriger, kan en velge å sende regningen til inkasso. Deretter kan en velge å møte kunden i forliksrådet osv.

Dette er prosesser som både koster tid og penger, og derfor bør en kun innvilge kreditt til kunder som er betydelige for bedriften. Og selv i slike tilfeller skal en være forsiktig med å innvilge for mye kreditt.