Home » Formelsamling » K » Kreditorers omsetningshastighet

Kreditorers omsetningshastighet

Kreditors omsetningshastighet

Nærmere forklart. Det sier seg selv at styrkeforholdet mellom ubetalt varegjeld og kjøp må holde seg på et konstant nivå, slik at kontantstrømmen til kreditor ikke blir påvirket i negativ retning.