Home » Formelsamling » K » Kostnadstilleggssatser i prosent

Kostnadstilleggssatser i prosent

Kostnadstilleggssatser som legges på varer eller tjenester for å dekke inn faste kostnader og eventuell fortjeneste.

Handelsbedrifter

Håndverksbedrifter som ikke produserer for lager:

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbedrifter som produserer for lager:

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter

Håndverksbbedrifter