Home » Formelsamling » K » Kostnadsprosent – investeringsselskap

Kostnadsprosent – investeringsselskap

Kostnadsprosent -investeringsselskaper

Nærmere forklart. Et investringsselskapk plasserer penger midlertidig i oppstartsbedrifter for slik å kunne være med på den forventede veksten de første tre til fem årene.

Basert på hvor store eierposter de går inn med, vil mottatt årlig utbytte per aksje deles på antall aksjer som investeringsselskapet har ervervet i de selskaper som det investeres i.