Home » Formelsamling » K » Kostnadsprosent forsikring

Kostnadsprosent forsikring

Nærmere forklart. Driftskostnader delt på gjennomsnittlig kundefond bør være under 1 for at selskapet skal kunne styrke egenkapitalen sin.

Dersom driftskostnadene over tid er høyere enn 1, vil de enten bli tvunget til å hente inn flere kunder eller redusere de totale driftskostnadene.