Home » Formelsamling » K » Kostnadsnivå – bank

Kostnadsnivå – bank

Kostnadsnivå - bank

Nærmere forklart. For enhver bank er det viktig å holde driftskostnadene under én, for slik å ikke spise av inntektene sine fra renter, andre driftsinntekter, gevinster på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter.

Ideelt sett bør inntektene justeres kun for egenhandel i valuta og finansielle instrumenter, da kundehandel anses som stabil marginalabasert inntjening.