Home » Formelsamling » K » Konsumtilbøyelighet

Konsumtilbøyelighet

Konsumtilbøyelighet

Nærmere forklart. For en med ti millioner i årlig inntekt, vil kanskje ikke en Ferrari til en og en halv million bety noe, men slik vil det ikke være for den med en halv million i årlig inntekt.

Verdien av det vi konsumerer delt på inntekten vår, sier noe om hvor tilbøyelig vi er til å konsumere flere enheter av denne varen eller tjenesten.

Et eksempel:

Dersom du måtte betale kr. 100 for hver reise du gjorde med bussen, ville din evne til å konsumere (benytte) dette tilbudet bli sterk begrenset. Som et mottiltak ville du kanskje kjøpe egen bil.

Men kostet den samme bussen 10 kroner hver vei, er det ikke sikkert at du ville bruke den oftere i motsetning til egen bil.

Konsumtilbøyelighet gir kun en kroneverdi på din evne til å konsumere. Formelen tar ikke høyde for noe som er mer viktig i din avgjørelse, nemlig følelsen det å konsumere noe gir.