Home » Formelsamling » K » Konkurransegjennomføring digitalisering (offentlige innkjøp)

Konkurransegjennomføring digitalisering (offentlige innkjøp)

Konkurransegjennomføring gigitalisering(offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Formelen kan benyttes til å finne ut hvor mange prosent av de totale offentlige konkurransene som er rene digitale (innkjøp av digitale plattformer) konkurranser.

Dette gir en god indikasjon på hvor digital det offentlige blir historisk sett. Samtidig er det en god indikasjon om hvordan en skal budsjettere for fremtidige anskffelser i offentlig regi.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)