Home » Formelsamling » K » Konkurranse (offentlige innkjøp)

Konkurranse (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Konkurranse er sunt, både med tanke på at flere leverandører kan konkurrere ikke bare på pris, men også på kvalitet.

Nå er det slik at offentlig sektor skal søke å forvalte offentlige penger på best mulig måte. Men dette handler ikke bare om pris i hvert enkelt tilfelle. Det handler likeså mye om hvilke arbeidsforhold som leverandører til offentlig sektor tilbyr sine ansatte, hvilke miljøhensyn leverandørene tar i sine vurderinger av markedet og ikke minst hvilken kvalitet de ønsker å levere til det offentlige.

Det å måle konkurranser som offentlig sektor utlyser, og hvor flink de er til å invitere private aktører til et samarbeid er noe som må fundamenteres i virksomhetens overordnede mål.

Det handler ikke om politisk retning. Det handler om at offentlig sektor har et særlig ansvar for å utvikle ikke bare miljøet rundt seg, men også samfunnets evne til å utivkle produkter og tjenester som neste generasjon kan nyte godt av.

Det offentlige er store konsumenter på vegne av alle innbyggerne i landet, og vil derfor være en naturlig hjørnesteinsbedrift i ethvert samfunn. Og i det ligger det et særlig ansvar for å inkludere flest mulig til å delta i den totale verdiskapningen.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)