Home » Formelsamling » K » Kapitaliseringsfaktor

Kapitaliseringsfaktor

Kapitaliseringsfaktor

Nærmere forklart. Om en deler 100 på en rentefot på 2,5 % får en frem en faktor på 40, som betyr at en må gange ønsket inntekt med 40 for å finne den samlede kapital som ved forretningen gir den ønskede inntekten.

Ved å gange faktoren 40 kroner med en ønsket inn-tekt på 40 kroner, får en kroner 1 600, som deretter ganges med en rente på 2,5 %

Sagt på en annen måte. For å kunne sikre en inntekt på kr. 40 med en rentefot på 2,5% – må en investere totalt kr. 1 600,-