Home » Formelsamling » K » Kapitalforvaltning (bank)

Kapitalforvaltning (bank)

Kapitalforvaltning bank

Nærmere forklart. Bankens inntekter består i all hovedsak av innskudd, renteiinntekter, gebyrer og gevinst fra salg aav verdipapirer og valuta.

Den samlede pengemengden som er i omløp vil da utgjøre bankens forvaltningskapital.

Fra dette kan en konkludere at så lenge totale inntekter er større enn den samlede forvaltningskapitalen, vil banken ha en positiv kapitalforvaltning.